Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunhas nationaldag

När har Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha nationaldag?

Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha har nationaldag den 2:a lördagen i juni, vilket nästa gång inträffar den 10 juni 2023.